Klachtenregelement

Via mijn andere website DeaLuna staan de regels van Stichting Zorggeschil

Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil, welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register. Daarnaast heeft mijn beroepsvereniging (de FAGT) bovendien zelf hoge waarden en standaarden, welke terug te vinden zijn in onze Statuten, het Huishoudelijk Reglement en ons Reglementenboek. Hier kunt u deze FAGT Regelementen vinden…….https://dealuna.nl/klachtenregelement/