Aanraken met respect

Hoe bekwaam ben jij in het ontvangen van een aanraking?

In onze cultuur worden aanraking, intimiteit en seksualiteit nogal eens met elkaar verward. Voor sommigen is het lastig om in het gevoel van een liefdevolle aanraking te blijven. Zodra er bij hen een gevoel van intimiteit ontstaat, wordt dit groter gemaakt en ‘geseksualiseerd’, iets wat ik met enige regelmaat tegen kom in mijn praktijk en lichaamsgerichte workshops.

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag is er vaak sprake van een impuls. Een handeling gebeurt zonder enig nadenken. Reflectie is er niet of nauwelijks, waardoor herhaling voor de hand ligt. Het is dus zaak te leren hoe je wel respectvol met elkaar omgaat met de mensen in je omgeving. Oefenen in hoe het anders kan.

Velen hebben van huis uit niet meegekregen elkaar liefdevol aan te raken. Voor hen was een aai over de bol al heel wat en dan is het niet makkelijk om als volwassene intimiteit te ervaren zonder dit te koppelen aan seksualiteit. Een onervaren ontvanger (m/v) kan tot ‘grijper’ worden veroordeeld zodra een liefdevolle aanraking wordt gezien als een voorbode van seks. De ‘ontvanger’ gaat namelijk handelend optreden in plaats van ‘in de ontvangstmodus te blijven. In hun hoofd horen ze dan alleen maar de bevestigende boodschap:

Ik word nu liefdevol aangeraakt, dus dat verlangt ‘de ander’ ook van mij en dat ga ik nu geven. Voor ‘die ander’ kan dit grensoverschrijdend gedrag zijn omdat die de intentie heeft tot het geven van een liefdevolle aanraking, niet meer en niet minder.

Aanraking en lichaamscontact zijn aspecten van intimiteit, evenals oogcontact. Ze hebben te maken met VOELEN, met het ervaren van intieme gevoelens wat een heel mooi fenomeen is. Dat seksuele gevoelens worden opgeroepen is een natuurlijk proces, wat je ermee doet is aangeleerd (onbewust) gedrag.

Intimiteitsbeleving zonder seksueel handelen is juist heel mooi en valt te leren. Je kunt jezelf aanleren om & hoe af te stemmen met anderen. Bij mij kun je in een veilige omgeving oefenen hoe dat in jouw lichaam VOELT.

VOOR WIE?

Ben jij iemand die regelmatig wordt afgewezen terwijl jij dacht ‘juist lekker op weg te zijn’ en heb je geen idee waarom dat is? Zelden zal iemand die zich onprettig aangeraakt voelt de moeite nemen uitleg te geven waarom het zo verkeerd voelt, als ze al in staat zijn woorden te vinden. Ze bestempelen je eerder als ‘grijper’ en ontwijken je in het vervolg liever.

Note:
Tijdens elke tantrasessie kun je in de verleiding komen actief te worden. Als dat gebeurt begeleid ik je hand naar een plek die voor mij oke voelt.

In een enkel geval is het wegleggen van de hand niet voldoende. In dat geval stop ik waar ik mee bezig ben en ga met je in gesprek. Ik vergelijk een massage wel eens met eten in een restaurant. Daar loop je ook niet de keuken in om zelf in de pannen te roeren maar blijf je aan tafel zitten nadat je je keuze uit de menukaart hebt kenbaar gemaakt.