Privacybeleid

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle (website)bezoeken, transacties en overeenkomsten met TantraDenBosch / Maria Aarts.

Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd vanuit de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. 

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat alle gegevens digitaal worden opgeslagen en beveiligd middels een wachtwoord. 

Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot dossier gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alles wat er besproken wordt tijdens een sessie is vertrouwelijk. 

Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt zal ik gegevens delen met personen of organisaties die door de cliënt zijn aangewezen.

Een klein deel van het dossier omvat de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. 

Gegevensbeveiliging

TantraDenBosch maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Je gegevens worden met alle mogelijke middelen beschermd, maar vanwege het publieke karakter van internet kan de veiligheid van de overdracht van informatie via internet nooit voor 100% gegarandeerd worden.  

Inzage en uitschrijven

Je mag TantraDenBosch vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van je zijn opgeslagen. Ook kan je TantraDenBosch verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. 

Indien je geen actieve relatie met TantraDenBosch meer wilt onderhouden, dan worden deze gegevens op jouw verzoek uiteraard direct verwijderd*. Je kan dit melden via tantradenbosch@live.nl

* Vanuit de WGBO is TantraDenBosch wettelijk verplicht om bepaalde gegevens gedurende 20 jaar te bewaren. Deze specifieke gegevens kunnen dan ook niet verwijderd worden