Oorsprong Westerse Tantra Massage

Van oudsher
Massage voor genezing, zegening, eerbetoon en welbehagen werd al duizenden jaren gebruikt door genezers, sjamanen en goede vrienden.
Nadat de industriële periode en de wetenschap een paar honderd jaar geleden ruim hun intrede hadden gedaan en mede onder invloed van de kuise Victoriaanse periode is het aanraken van een persoon uit de gratie geraakt. Alles moest plotseling wetenschappelijk, vanuit de mind, verklaard en verantwoord zijn. Het werd toen te min voor artsen om tijd voor een patiënt te nemen, handen op te leggen, laat staan te masseren.

Massage toen
De invloed van het moralistisch Victoriaans tijdperk in combinatie met de onderdrukking door de grote religies werkt bij veel mensen nog steeds heftig door. Vaak wordt bij het woord Massage wat smeuïg lacherig gedaan.
Massage heeft in het hoofd van heel veel mensen nog steeds een erotisch of seksueel getint karakter. De manier van denken over seks houdt meer een snelle wip, recreatieve seks of een of andere armzalige vorm van seks in.
Nog altijd zijn er mensen die massage en fysieke aanraking eng vinden. Daarbij gaat men volledig voorbij aan de uitstekend helende effecten van aanraken, hand opleggen en masseren. Ongetwijfeld kan een goede massage ook een sensuele ervaring geven.

Van erotische naar Tantrische Massage 
In Amerika zijn enkele tientallen jaren geleden een aantal mensen bezig geweest met erotische massage. Kopstukken daarbij waren Kenneth Ray Stubbs, Joseph Kramer en Annie Sprinkle. Zij waren bezig om een erotische massage proberen te combineren met spiritualiteit.
Nadat zij een redelijk aanvaartbare vorm gevonden hadden moest aan die massage een mooie commerciële naam gegeven worden. Zo is eigenlijk de naam Tantrische Massage (Tantric Massage) ontstaan, bedacht door Amerikanen. Het moet duidelijk zijn dat het uitgangspunt, Tantra, hierbij niet echt de insteek was.

Tantra Massage en Meditatie 
Als we het dan toch over Tantrische Massage hebben, het volgende: 
Een Tantra Massage vraagt om een uitgebreide, integere en gedegen voorbereiding met veel bewustzijn. 
Een Tantrische sessieruimte kan bijvoorbeeld uit zoveel mogelijk natuurlijke materialen bestaan, gevuld met o.a. bloemen, kaarsen, wierook en aangepaste, vaak rustige muziek. De Tantrika die de sessie begeleidt of geeft heeft een brede, gedegen opleiding genoten en is energetisch zo goed mogelijk schoon.

Meditatie, bewust-zijn, speelt een grote rol, bewust worden van: het lichaam, ademen, gevoelens, energie stromen, het denken, enz. Daarbij kan bij een Tantrische Massage het belangrijk zijn dat (levens)energie opgebouwd wordt middels beweging (bijv.: Tantrische dans, Tandava, bekkenschommel, Kundalini meditatie).

Respect voor elkaar is één van de uitgangspunten bij Tantra, daar wordt de Hartengroet voor gebruikt. Dan pas volgt een hoofdzakelijk energetische massage waarbij de (levens)energie meer door het lichaam kan gaan stromen en over het gehele lichaam verspreid wordt.

Uiteindelijk leert men van een ervaren Tantrika het leven zó intens te beleven, dat het een spirituele ervaring en ontwikkeling wordt. Met wederzijds respect, liefde en persoonlijke aandacht wordt men begeleid naar onvergetelijke ervaringen die bijzonder helend kunnen zijn. Je wordt energieker, krachtiger, levenslustiger en de intimiteit wordt meer verdiept. Met een Tantrische levenshouding ontstaat meer flexibiliteit en een intenser genieten van het leven.

Tantra sessie 
Laten we even kort een mogelijke versie van een Tantra sessie schetsen. Een Tantra sessie heeft als primair doel dat de ontvanger (cliënt) een bewuste en onbevangen houding naar het leven in al z’n omvang gaat krijgen. Daarbij gaat het meer om de kwaliteit dan om de kwantiteit van het leven, dus dat men meer en langer echt gelukkig mag zijn. Een mogelijke (verkorte) vorm van een individuele Tantra Sessie kan bestaan uit een hartverwarmende ontvangst. Een kort gesprekje bij een kopje thee kan de ontvanger verder op z’n gemak stellen. Een meditatie waarbij men tevens meer in het hart wordt gebracht is dan aan de orde. 

Een Tantrisch ritueel zoals een uitkleedsessie is van belang waarbij we respect naar elkaar tonen. Dan kan eventueel na het douchen een Tantra massage worden gegeven. Als laatste is het mooi om de ontvanger te laten bijkomen en weer goed te aarden. Natuurlijk wordt iets te drinken aangeboden en rond men de sessie op een fijne manier af.

Meditatie 
Meditatie, bewust-zijn, speelt bij Tantra een grote rol. Bewust worden van wat er in het lichaam afspeelt, zoals het ademen, allerlei gevoelens, diverse energie stromen, gedachten die komen en gaan, enz, enz. Door heel bewust te zijn kunnen we psychologische spelletjes die we met onszelf en met anderen (uit)spelen, herkennen. Meditatie houdt tevens het bewust zijn van allerlei zaken in die zich om ons heen afspelen. Bewust zijn van de natuur, het klimaat, het leven en zelfs van de onophoudelijke veranderingen van het gehele universum. Op de juiste manier meditatief zijn is eigenlijk de medicijn voor alle situaties. Men komt meer tot rust en kan daardoor lastige situaties erkennen en er beter mee omgaan.

Bewegen, Aarden en Ademen 
Voldoende bewegen, goed geaard zijn en volledig ademen zijn ingrediënten welke bijdragen tot een vitaal lichaam. Jezelf energetisch opladen waardoor je vol met energie bent is bij Tantra eigenlijk een basisvoorwaarde. Als levensenergie getransformeerd wil worden moet er wel energie zijn. Lichamelijke oefeningen, zoals Tantrische dans, Tandava, bekkenschommel, de vijf Tibetanen, Rishi Isometrics, dynamische en Kundalini meditatie kunnen daarbij helpen. Zonder levensenergie valt er niets te transformeren. Daarbij kan het gevoel ontstaan meer te ontstressen, meer krachtig in het leven te staan en veel vrijer te zijn.

Respect voor elkaar 
Respect naar elkaar is één van de uitgangspunten bij Tantra. Een mooi tantrisch ritueel is de Hartengroet. Deze brengt je nog meer in het hart. Het goddelijke wordt bij elkaar gezien en getoond door de namasté, wat betekent: ‘ik groet het Goddelijke of de Boeddha in je’.

Tantra massage 
Een Tantra massage bestaat hoofdzakelijk uit energetisch lichaamswerk. De levensenergie kan daarbij meer door het lichaam gaan stromen en verspreid worden. Bij deze massage wordt het gehele lichaam zonder beperkte zones aangeraakt en gemasseerd. Een weldadige activatie vindt plaats waardoor de bloed circulatie en het lymfe systeem beter kan doorstromen. De afvoer van afvalstoffen wordt daarbij tevens bevorderd. Dit kan bloeddruk verlagend werken en stress verminderen. 
Daar ook op klieren en organen gewerkt wordt, kunnen hormoon spiegels gunstig worden beïnvloed. Eveneens wordt men zich meer bewust van ongemakkelijke of vastzittende spieren of ledematen. Allerlei pijnen kunnen door een aantal sessies meer worden verzacht of verlicht. Ongetwijfeld kan een goede massage ook een sensuele ervaring geven. Je leert met meer vertrouwen bewust te worden van diverse vormen van intimiteit. Daardoor kun je met minder gêne en terughoudendheid met anderen relateren. 

Het Leven durven te leven 
Uiteindelijk leert men van een ervaren Tantrika het leven zó intens te beleven, dat het een spirituele ervaring en ontwikkeling wordt. Met wederzijds respect, liefde en persoonlijke aandacht wordt men begeleid naar onvergetelijke ervaringen die bijzonder helend kunnen zijn. Je wordt energieker, krachtiger, levenslustiger en de intimiteit wordt meer verdiept. Met een Tantrische levenshouding ontstaat meer flexibiliteit en een intenser genieten van het leven.

Heeft een Tantra sessie ook negatieve effecten? 
Bij mensen met een ernstige vorm van suikerziekte moet men extra alert zijn. Dat geldt ook wanneer de ontvanger zwaar getraumatiseerd is. Mensen die voor een psychische stoornis onder behandeling zijn vragen ook extra alertheid. Voor al deze mensen geldt dat voor er aan Tantra sessies begonnen kan worden voldoende hulp door zeer vakkundige therapeuten gegeven is. In sommige gevallen kan dat een proces van vele jaren zijn. Bij twijfel zal Maria aanraden een arts te raadplegen. 

Let op: Negatieve effecten kunnen ontstaan als de Tantrika niet kundig genoeg is.

Uitmuntende zorg en aandacht 
Een Tantrika heeft meditatie hoog in het vaandel staan. Zij heeft de gave om de ontvanger prachtig daarin te begeleiden. Bij een Tantra sessie en/of massage worden de hoogste ethische normen in acht genomen. Natuurlijk is aanraking een noodzaak. Maar met voldoende afstand tussen Tantrika en ontvanger. Soms kan het zelfs praktisch zijn om de voornaam van de ontvanger niet te gebruiken. Dit om de verhouding tussen Tantrika en ontvanger zo zuiver en correct mogelijk en binnen de veiligheidszone te houden. Het gevaar dat een heel intiem contact vanuit het hart leidt tot seksuele omgang is groot. De ontvanger kan daar vaak (nog) niet mee omgaan en kan in verwarring raken. Dit vraagt een bijzonder grote vakbekwaamheid en ervaring van de Tantrika. De Tantrika balanceert daardoor steeds op het scherpst van de snede, aan de ene kant heel liefdevol vanuit het hart in verbinding zijn en aan de andere kant zich niet mee te laten slepen door lustgevoelens. 

Dubbele agenda 
Nog even een puntje van aandacht. Daar Tantra door hoofdzakelijk de media en slecht opgeleide mensen die menen Tantra sessies te moeten geven, heeft Tantra helaas de naam gekregen vooral een seks en erotisch getint gebeuren te zijn. Natuurlijk is het zo dat Tantra het leven omarmt in al zijn aspecten, dus ook het seksuele aspect, maar het heeft duidelijk geen focus en krijgt geen specifieke aandacht. Nu komt het voor dat door die steeds aanhoudende verwarring van Tantra en seks er een, soms onbewuste, vorm van een dubbele agenda bij de ontvanger ontstaat. Ook kan er een verwarring tussen liefde en seks zijn. Een goed opgeleide en ervaren Tantrika kan een Tantra sessie in juiste, integere en zuivere banen leiden. Daarbij kan zij een uitstekende dienst bewijzen. 

Positieve effecten Tantra Sessie

Voor een Westerling neemt een Tantra sessie een belangrijke plek in. Naast meditatie zorgt deze voor het transformeren van levensenergie naar het hart en uiteindelijk verder naar spirituele energie. De tantrische massage wekt (seksuele) levensenergie op en verspreidt deze over het hele wezen. Verder kan een Tantra sessie bijdragen tot ontspanning van de spieren.
Doordat z’n sessie stress verminderd, komt men meer tot rust en gaat men vaak ook beter slapen. Daarbij kan het gevoel ontstaan meer krachtig in het leven te staan en zich veel vrijer te voelen. De geestelijke gezondheid van de ontvanger kan verbeteren waardoor men minder kans heeft op angst aanvallen. Dit alles leidt tot een grotere kwaliteit van leven, verbeterd de prestaties op het werk, houdt gezonde relaties in stand en geeft een grotere voldoening. Verdere positieve effecten zijn dat je meer onbevangen in het leven gaat staan en het leven ieder moment weer als een super godsgeschenk vol vertrouwen tegemoet treedt. Deze voordelen zijn een niet limitatieve opsomming van mogelijke effecten van een Tantra sessie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat duizenden mannen en vrouwen meer willen weten over deze prachtige oude kunst!  Daar gaan we later dieper op in.

Heel fijne en helende Tantrische massage bij een Tantra Sessie toegewenst . . . 

Met dank aan Nirav Beej voor zijn prachtige teksten waar ik, Maria, me helemaal in kan vinden.
Voor meer artikelen van Nariv Beej, zie de pagina Interessante links