Corona-crisis: Is er nog liefde en genegenheid?

“Waar is er nog liefde en genegenheid?” Zo luidt de titel van een artikel van ‘Factsfound’.
Nou, bij TantraDenBosch en DeaLuna onder andere…..
Peter Vincent Schuld heeft onderstaand in het verhaal opgenomen na ongeveer 75% van de tekst. Niets van gelogen.

Onderstaand het deel over Maria. Als je de hele tekst wilt lezen (wat altijd beter is) kun je op de link klikken:
Door Peter-Vincent Schuld en Christel Dubos -november 25, 2020

Liefdeloos is vaak ook empathieloos.

Het elkaar ontmoeten wordt onmogelijk gemaakt.

Afstand bewaren!!

Befehl ist Befehl!!

Recht tegen een ander aspect van de natuur in, want de mens is een sociaal wezen. Weer probeert de overheid baas over de natuur te spelen.We spreken Maria Aarts, die een praktijk runt voor massagetherapie in het Brabantse Vlijmen. Onder het genot van een kop koffie komen we al snel op de vaststelling dat aanraking een levensbehoefte is, zoals zij ook vertelt op haar website dealuna.nl. Maria Aarts, een vrouw die het leven gezien heeft, zich heeft vrijgevochten en gepassioneerd spreekt over aanrakingen en intermenselijke liefde, en spreekt zonder taboes. Ze prikt binnen luttele seconden door iemands “gedragen pantser” heen. Als je met Maria Aarts praat dan repeteren de woorden “mag ik?”……Vanuit het diepste respect voor de fysieke integriteit maakt ze contact van ziel tot ziel. Een wonderbaarlijk proces. De liefdevolle wijze waarop Maria Aarts gestalte geeft aan haar roeping, is volstrekt contrair op de afstandssamenleving van vandaag. Het wordt gedurende ons gesprek heel duidelijk dat ze maar één doel heeft en dat is anderen een oprechte baarmoederlijke warmte te verschaffen en deze warmte te delen. Maria Aarts keert zich in warme doch directe woorden tegen de angst en tegen de opgelegde c.q. verordonneerde “hold” op het delen van intermenselijke lichamelijke warmte”. “We hebben dat nodig, we kunnen eenvoudigweg niet zonder”. Geëmotioneerd met een klank van oprechte boosheid spreekt ze over de verminderde overlevingskansen van baby’s in couveuses als ze de moederwarmte moeten missen. Zonder terughoudendheid spreekt ze over sterfgevallen van vroeggeborenen. Haar beeld wat ze neerzet over de noodzaak tot lichamelijke warmte stemt volstrekt overeen zoals als wij dat uit persoonlijke ervaring kennen bij naasten die niet lang meer handen en ons ontvallen zijn. Een kus, een streling, een knuffel, het gaf de oudjes weer levensenergie en vreugde, hetgeen hen in dit tijdperk ontnomen is door cijferwetenschappers die klaarblijkelijk geen enkele binding hebben met gevoel en intimiteit.


Ondanks dat Maria Aarts haar ongenoegen over de afstandssamenleving duidelijk liet merken, was er geen moment waarop er enige liefdeloosheid in haar, praten, doen en laten te bemerken was.
Maria Aarts is een bekende naam in de wereld van de integere tantra. Haar massages en adviezen hebben al veel mensen weer op de rails van hun gevoel en intimiteit gebracht. Een korte blik op sociale media leert dat vanuit het rijtjeshuis en Vlijmen een warm stralende zon schijnt die pijnen daadwerkelijk doet helen.


Ze brengt mensen weer in verbinding met elkaar met de nadruk op het fysieke contact dat geen enkele bijklank heeft dat in het segment van lust valt. Maria Aarts stelt zich kwetsbaar op, zodat ze onkwetsbaar haar energie kan delen die haar cliënten weer in eigen omgeving kunnen doorgeven. Is er iets onbaatzuchtigers in de kille wereld van vandaag? Bij het verlaten van het pand is meteen één ding duidelijk, je staat weer even in de koude harde en liefdeloze wereld, maar met kennis en bagage om het door te geven. Toch een wat surrealistisch gevoel omdat Maria Aarts een en al integriteit in zich draagt ten opzicht van de gepretendeerde integriteit door de vrijheidsbeperkende overheid, waarbij toch veel vraagtekens te stellen zijn.